ALV op 14 mei 2024

Elk lid van de vereniging heeft een separate mail ontvangen met daarin de details van de Algemene ledenvergadering op 14 mei a.s. De notulen van vorig jaar kun je hier lezen.