TECHNISCHE COMMISSIE

Technische commissie

Technische Commissie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor het uitzetten en volgen van het technische beleid. De TC heeft als uitgangspunt dat onze leden verschillende prestatieniveaus en behoeften hebben en zal bij de teamindelingen, trainingsgroepen en trainings- en wedstrijdtijden hier zoveel als mogelijk rekening mee houden. De TC evalueert na elke seizoenshelft met de trainers/coaches.

 • Voorzitter TC
 • Lid TC - Laura Wezinkhof - TC@tornax.nl - 06-45825491
 • Lid TC - Gert Hans
 • Lid TC - Irma Jansen
 • Wedstrijdsecretaris - Anke Wezinkhof - ankeweka@gmail.com - 06-51707688
 • Recreantencoördinator - André van den Toorn
 • Scheidsrechterscoördinator - Bas Brokking - basbrokking@hotmail.com - 06-51757605
 • Tellercoördinator - Laura Wezinkhof - TC@tornax.nl - 06-45825491
 • Voorzitter CMV, jeugd onder 13 - Annebel Baakman - jeugdzaken@tornax.nl - 06-16630759
 • Lid CMV, technisch - Erna Beeftink
 • Lid CMV, niveau 1-3 - Roy Diepenbroek
 • Lid CMV, niveau 4-6 - Sonja Peterse

Taken TC, aanvoerder

De taken van de TC zijn onder andere het indelen van de teams, het coördineren van trainers, coaches en andere begeleiding zoals: opleiding trainers, scheidrechters, materiaalbeheer, etc. De aanvoerder van een team fungeert als schakel tussen zijn/haar team en de TC. Hij/zij zorgt er voor dat de TC geïnformeerd wordt over ontwikkelingen en eventuele problemen binnen het team.

Teamindeling

Aan het eind van het seizoen (rond eind april) wordt door de TC de nieuwe voorlopige teamindeling gemaakt. Deze wordt op de website geplaatst. Het betreft eerst een voorlopige indeling, aangezien er zich aan het begin van het seizoen vaak nog wijzigingen voordoen. De mogelijkheid is aanwezig dat er in teams wordt geschoven. We proberen dergelijke veranderingen zo veel mogelijk te beperken.