OVER ONS

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit onderstaande personen. Het bestuur vergadert 1x keer per 8 weken en bezoekt de NEVOBO-vergaderingen. Daarnaast heeft het bestuur 2x per jaar overleg met de verenigingen uit Ruurlo en volleybalverenigingen uit Berkelland. 

  • Voorzitter - Ineke Nijen Es - voorzitter@tornax.nl - 06-12994368
  • Secretaris - Lieke Tetteroo - info@tornax.nl - 06-315449460
  • Penningmeester - Ron Roekevisch - penningmeester@tornax.nl - 06-23444478
  • Technische commissie - Laura Wezinkhof - tc@tornax.nl - 06-45825491
  • Jeugdzaken - Anne Wossink - jeugdzaken@tornax.nl

Ledenadministratie

Voor aan- en afmeldingen:                                                                                    Hermien Schroer  - Domineesteeg 24 - 7261 AS Ruurlo -  hermien@schroer.nu -  0573-847115

Webmaster

Onze webmaster beheert deze website. Heb je informatie die je op onze site wilt plaatsen of zie je verouderde informatie? Laat het ons weten via webmaster@tornax.nl 
Rvv Tornax is een vereniging waarbij jeugd en volwassenen uit Ruurlo en directe omgeving plezierig volleyballen, op een voor de leden zo hoog mogelijk haalbaar recreatief en wedstrijdniveau en is een vereniging die in stand wordt gehouden door vrijwilligers vanuit de vereniging.
- Onze missie -
NEEM CONTACT OP

Visie

Rvv Tornax is een vereniging waarbij jeugd en volwassenen uit Ruurlo en directe omgeving plezierig volleyballen, op een voor de leden zo hoog mogelijk haalbaar recreatief en wedstrijdniveau en is een vereniging die in stand wordt gehouden door vrijwilligers vanuit de vereniging. Deze missie is vertaald in de volgende doelstellingen die voor het bestuur de leidraad zijn bij het dagelijks besturen van de vereniging. 

1. Tornax biedt volleybal voor leden vanaf 5 jaar uit Ruurlo en directe omgeving. Dit streven houdt in dat alle inwoners uit Ruurlo en directe omgeving bij onze vereniging terecht kunnen.

2. Tornax streeft er naar dat haar teams op een zo hoog mogelijk haalbaar wedstrijd- als recreatief niveau spelen. Gelet op de huidige omvang van de vereniging en grootte/sterkte van de jeugdafdeling betekent dit dat de eerste teams in de promotieklasse van de regio moeten kunnen spelen en daardoor behoren tot de regionale top. Bij de jeugd staat daarom voorop dat zij een goede volleybalopleiding krijgen, zodat de jeugd als aanvulling kan dienen voor de eerste heren en dames team. Echte talenten stimuleren wij door te stromen naar een vereniging in de regio waar zij zich verder kunnen ontwikkelen. Deze doelstellingen komen voort uit de wens om voldoende doorstroming/mogelijkheden binnen de eigen vereniging te hebben, waardoor talenten, jeugdleden en gekwalificeerd kader aan Tornax gebonden blijven en Tornax aantrekkelijk is voor gekwalificeerde trainers. Tornax heeft voor iedereen een leuke trainingsgroep. 

3. Tornax is een vereniging waarbij het plezierig en gezellig is. Wij vinden het belangrijk dat onze leden het gezellig hebben bij Tornax en zich daardoor betrokken voelen. Dit wordt bereikt door met plezier bij de vereniging te spelen en door activiteiten naast de NEVOBO-competitie te organiseren. 

4. Tornax wordt goed bestuurd door leden van de eigen vereniging. Dit betekent het hebben van een goed en integer bestuur en goed functionerende commissies, die allen verantwoord omgaan met de aan hen toevertrouwde leden, middelen of taken. Bij de uitvoering van deze taken staat integriteit en sportiviteit centraal en gaan wij respectvol met elkaar om. De leden verrichten werkzaamheden voor de vereniging en tonen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de uitoefening van hun taken. De personen die werkzaamheden verrichten zijn deskundig of worden binnen de vereniging zodanig begeleid/opgeleid dat zij de deskundigheid opbouwen.