SPORTVEILIG & PRIVACY

Sportveilig

Wij streven er naar dat onze leden zich bij Tornax thuis voelen en betrokken zijn. Plezier in volleybal en elkaar ontmoeten is belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat wij allemaal en samen met onze trainers/coaches onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een veilige sportomgeving bij Tornax.

WANNEER VIND JIJ HET NIET MEER LEUK?

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. 

Het mooiste is dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder is of bijvoorbeeld een leider/trainer is. 

In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert  en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. 

Zo’n iemand noemen ze een vertrouwenspersoon. Voor Tornax vervult Yvonne Wolsink de rol van vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersoon

PHOTO-2022-11-06-15-26-14
Yvonne Wolsink is de vertrouwenspersoon voor Tornax. Je kunt Yvonne bereiken op nummer: 06 – 13 92 89 15 of mail naar: yvonne@conceptsunlimited.nl

Het bestuur heeft de “Regeling Vertrouwenspersoon Rvv Tornax” vastgesteld. Hierin staan precies de taken en verplichtingen van de vertrouwenspersoon vermeld.

Leidraad voor trainers en begeleiders

Regeling vertrouwenspersoon Rvv Tornax

SPORTREGELS TORNAX

Verder hebben we binnen Tornax sportregels opgesteld die we iedereen willen meegeven.

Klik hier voor de sportregels.


Tornax en de wet AVG: jullie privacy is vanzelfsprekend voor ons 

Graag informeren we jou over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Bij het aanmelden van jou of jouw zoon/dochter als lid geven wij aan dat wij met zorg jouw persoonsgegevens behandelen en bij onze activiteiten soms foto’s maken voor onze site of andere openbare publicaties. Met het ondertekenen van dit formulier stem je in met deze voorwaarden in het kader van de AVG. 

Nieuwsbrieven 

We sturen jou een aantal keren per jaar een nieuwsbrief met informatie over onze activiteiten.  

Foto’s en beeldmateriaal

In verreweg de meeste gevallen wordt het gewaardeerd dat als je kampioen bent geworden wij de teamfoto publiceren op onze site, facebook en in het Achterhoek Nieuws. Ook zullen soms foto’s gemaakt worden om een sfeerimpressie weer te geven of om Tornax op een positieve manier in het nieuws te brengen. 

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens als (oud) lid van Tornax? 

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als we daar een goede reden voor hebben, ofwel een wettelijke grondslag in de zin van de AVG. Denk daarbij aan het uitvoeren van jouw lidmaatschap van Tornax en het bondslidmaatschap van de NEVOBO. Uiteraard gebruiken we jouw persoonsgegevens alleen voor onze eigen administratie en nieuwsbrieven en stellen wij geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden.