VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers

Het is onze ambitie dat Tornax goed wordt bestuurd door leden van de eigen vereniging. Wij staan voor een goed en integer bestuur en goed functionerende commissies, die allen verantwoord omgaan met de aan hen toevertrouwde middelen (gelden uit sponsoring, advertenties, contributies) of taken. Bij de uitvoering van deze taken staat integriteit en sportiviteit centraal en gaan wij respectvol met elkaar om.

Opleiding en ontwikkeling trainers en scheidsrechters 

Zonder trainers, assistent trainers, ouders, coaches, scheidsrechters en tellers geen volleybal. Wij zijn dan ook ieder jaar weer blij dat vele leden en ouders van jeugdleden ons helpen met het draaiende houden van de vereniging. De personen die werkzaamheden verrichten zijn deskundig of worden binnen de vereniging zodanig begeleid/opgeleid dat zij de deskundigheid opbouwen en zich ontwikkelen.

Wil jij ook trainer of coach worden? 

MAIL DE TECHNISCHE COMMISSIE
vrijwilligers

Onze leden helpen bij acties 

Jaarlijks hebben wij een aantal acties: de worstenactie, de Grote Club actie en het tappen op de Zwarte Cross. Deze acties (opbrengst ongeveer 10% van de begroting) helpen ons om onze contributie op een aanvaardbaar niveau te houden.

Wil je de club wel meehelpen, maar weet je niet goed waar of hoe? Geeft niets, neem vrijblijvend contact op met de voorzitter:

MAIL DE VOORZITTER