Nieuws over de sporthal.

In september hebben we jullie geïnformeerd dat wethouder van Gijssel ons medegedeeld heeft dat hij de kosten voor de sporthal te hoog vond en een bezuiniging van EUR 3.5 miljoen wilde realiseren door het aantal zaaldelen van vier naar drie terug te brengen. Voor ons was dit natuurlijk onacceptabel. Wij hebben nu ook al vier zaaldelen en hebben juist behoefte aan meer ruimte. 

Daarnaast hebben we aan jullie benoemd dat we de afgelopen jaren klachten over de sportvloer en hygiëne met de verhuurder hebben gedeeld. We kunnen melden dat we op dit moment in overleg met hen zijn over het achterstallige gebreken, onderhoud en niveau van schoonmaak in de sporthal en gymzaal.   

En we hebben goed nieuws!

Dinsdagavond 21 november heeft de gemeenteraad besloten dat de voorgestelde bezuiniging van wethouder van Gijssel niet doorgaat en wij toch vier zaaldelen in Ruurlo behouden!

Daarnaast hebben wij met de gemeente en SZR gesproken over het technische rapport van de huidige sporthal en investeringen die nodig zijn om nog tot minimaal 2028 hierin te kunnen sporten. Ook is ons toegezegd dat we een technisch rapport van de gymzaal ontvangen zodat ook daar berekend kan worden welke investering nodig is om deze tot minimaal 2028 te blijven gebruiken. 

Voor een aantal noodzakelijke renovaties heeft de gemeenteraad dinsdag 21 november ook een krediet beschikbaar gesteld. We hebben afgesproken de hoogste prioriteit te geven aan de investeringen die gericht zijn op de vloer en veiligheid, want dat staat voor ons voorop. 

Hoe nu verder? Locatie met de hoogste synergie

In juni 2022 heeft de raad gekozen om de locatie de Meene verder uit te werken met als voorwaarde dat er een vitaal sportpark ontwikkeld kan worden, inclusief een toekomstige verhuizing van vv Ruurlo, om zoveel mogelijk synergie te creëren. Op 21 november is geconcludeerd dat de velden van vv Ruurlo niet op de beoogde plek passen en er geen vitaal sportpark op de Meene kan komen. Daarop heeft de gemeenteraad de wethouder in een amendement gevraagd zowel met vv Ruurlo als SZR in gesprek te gaan en voor beide locaties een nieuw plan en investeringsbudget uit te werken. Er wordt dan een locatie keuze gemaakt vanuit een beschikbaar gesteld budget en het uitgangspunt een sporthal met 4 zaaldelen op een plek waar zoveel mogelijk synergie is te bereiken.

Sport- en beweegvisie

Dinsdag 21 november is ook de sportvisie aangenomen die voor de toekomst van verenigingen erg belangrijk is. Er wordt ons gevraagd hoe wij gaan bijdragen aan gezondheidspreventie. Hiermee wordt bedoeld het in beweging krijgen en houden van onze inwoners, naast het aanbieden van de reguliere trainingen. Een vitaal sportpark kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren omdat je op een andere manieren naar bewegen kijkt. Daarnaast zijn wij erg blij dat in deze sportvisie is besloten dat recreatiebad “De Meene” voor Ruurlo behouden blijft. 

Voor nu gaan we eerst zorgen voor een goede renovatie van de sporthal en gymzaal en wensen jullie weer veel sportplezier!

Met vriendelijke groet,

namens de besturen van alle binnensportverenigingen