Tornax Heren 1 op teambuilding

Na enkele jaren gewerkt te hebben zonder vaste trainer/coach, heeft Tornax Heren 1 voor het aankomende seizoen Dick van Slooten voor de groep staan. Het luie zweet is er na enkele weken trainen al bijna uit! Afgelopen zondag kreeg de samenwerking meer vorm door een ware teambuildingsdag. Dick regelde twee professionele coaches die met de mannen aan de slag gegaan zijn. De dag begon met een kennismaking en verdieping in de verschillende type mensen in het team. Elk teamlid vulde een groepsrollentest in. Uit deze test konden negen verschillende rollen komen. De uitslagen lieten overeenkomsten, maar ook veel verschillen zien. Met de coaches werden de verschillende rollen doorgesproken en wat dit in de praktijk betekent qua gedrag en waar er rekening gehouden moet worden met elkaar.


Hierna mocht het team aan de slag met diverse opdrachten. Een van de opdrachten was om in tweetallen te testen hoe het gesteld is met het vertrouwen in elkaar. De personen stonden achter elkaar, waarbij de voorste zich naar achteren moest laten vallen, zodat de ander deze persoon op kon vangen. Ook was er een opdracht waarin de mannen met hout aan de slag mochten en moesten kijken hoe ze, zonder de grond te raken, via tonnen de overkant konden bereiken. Tijdens alle opdrachten stond samenwerking centraal en het gedrag dat iedereen daarin vertoonde. De ene persoon mocht zich meer laten gelden, de ander mocht teamgenoten meer ruimte geven om zich te uiten. Weer een ander kon beter eerst even overleggen en niet direct van start gaan. Zo had iedereen op deze dag leerpunten om aan te werken. De laatste opdracht was het bouwen van een vlot. Op dat moment was het serieuze gedeelte voorbij, want enkele teamgenoten raakten “plotseling” te water 😉 De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje bij Dick thuis. Op naar een mooi seizoen!