Statement verenigingen locatieonderzoek Sporthal Ruurlo 

Het spijt ons enorm dat wij opnieuw moeten constateren dat het locatieonderzoek niet onafhankelijk en objectief is verlopen, ondanks onze vele inspanningen. Het college legt de raad een voorstel voor op basis van incomplete en onjuiste gegevens. Wij kunnen dit niet uitleggen. Wij kunnen niet staan achter deze wijze van besluitvorming. De bewijzen stapelen zich op en de werkelijke resultaten wijzen naar locatie vv Ruurlo. Gelukkig beoordelen onze volksvertegenwoordigers in de Gemeenteraad dit voorstel van het college en wij vertrouwen er op dat zij de belangen van de scholen en de sportverenigingen wel behartigen. 

Via deze mail willen wij jullie informeren dat wij nog eenmaal voor jullie actie zullen ondernemen. Wij moeten staan voor de belangen voor jullie en de toekomst van onze verenigingen. 

Het zijn de volgende belangen: 

1. Korte realisatietijd! Met het voorstel van het college gaan we dit niet redden. Gezien de reacties van de buurt van de Meene kan het nog 5 jaar duren. Deze tijd hebben wij niet want onze hal lekt en is op. Gelukkig heeft de buurt van de Furstenauerstraat gezegd dat zij kunnen leven met locatie vv Ruurlo als blijkt dat onderzoeken uitwijzen dat dit de beste locatie is en er oog is voor het aangezicht van de hal, verkeersstromen en verkeersveiligheid. 

2. Betaalbare contributies! Er is ons geen garantie gegeven dat contributies betaalbaar blijven! Wij hebben de gemeente eerder gevraagd naar gescheiden exploitaties bij de Meene. Want de tekorten op het Zwembad mogen niet op jullie worden afgewend. De eerder gedane toezeggingen vanuit de gemeente zijn niet opgenomen. Met de juiste cijfers van vv Ruurlo, waaruit blijkt dat locatie vv Ruurlo vergelijkbare investeringskosten heeft, de exploitatielasten voor de gemeente lager zijn, hebben wij deze zekerheid over de exploitatie en effecten voor de contributies wel. 

3. Toekomstbestendige verenigingen! De locaties bij vv Ruurlo zijn vanuit beide onderzoeken de best scorende locaties om uitvoering te geven aan het Lokale sportakkoord en onderwijsvisie en daardoor belangrijk voor de toekomst van onze verenigingen. Wij kunnen als verenigingen onderling en met scholen, ouderen en cultuur op deze locaties beter en makkelijker samenwerken. 

Nu blijkt dat de gemeente de Nieuwe weg laat afvallen, moeten wij vanuit bovenstaande feiten concluderen dat locatie VV Ruurlo het best aansluit bij onze belangen. Dit gaan we kenbaar maken aan de raadsleden. 

Ook voor ons is het zwembad en de baanzekerheid voor het personeel van Stichting Zwembad erg belangrijk en daarom hebben wij het bestuur van SZR diverse keren aangegeven dat wij het personeel graag blijven inzetten. 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor jullie, de Ruurlose basisschoolleerlingen en het personeel van SZR. 

Besturen binnensportverenigingen Ruurlo