Nieuwsbrief – Corona-protocol en overige vragen

Beste …

Wat hebben we er naar uitgekeken; de start van het seizoen. Hoewel de landelijke richtlijnen nog restricties geven mogen we gelukkig weer volleyballen in de sporthal.
In deze nieuwsbrief delen we het corona-protocol van de Sporthal en enkele vragen en antwoorden vanuit de Nevobo. Om ieders gezondheid te waarborgen doen we een beroep op jullie verantwoordelijkheid om deze regels te handhaven. Wij wensen jullie allen een gezellig en sportief volleybalseizoen.

Het bestuur van Tornax

NEVOBO, De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden ook tijdens het sporten:
•    Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand
•    Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
•    Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
•    Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten)
•    Vermijd drukte
•    Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
•    Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen
•    Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent
•    Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels
•    Vermijd hard stemgebruik
•    Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan

Nevobo vragen en antwoorden voor tijdens de wedstrijd
https://www.nevobo.nl/cms/download/6807/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf

1.    Moet ik op de reservebank ook 1,5 meter afstand houden?
De algemene richtlijn is om altijd 1,5 meter afstand te houden, voor kinderen en jeugd onder de 18 jaar zijn er soepelere richtlijnen. Voor volleybalwedstrijden zijn de onderstaande richtlijnen opgesteld:
•    CMV wedstrijden De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijden. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
•    ABC-jeugd wedstrijden De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen boven de 18 jaar. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere personen.
•    Senioren, recreanten en zitvolleybal wedstrijden Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden van alle andere personen. Uitzondering is voor de spelers tijdens het spelen van de wedstrijd.

2.    We mogen geen handen schudden, hoe wensen we de tegenstander dan een goede wedstrijd?
Het advies is om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren. Begroeten en succes wensen zal dus op een andere manier moeten gebeuren dan handen schudden, ook een boks wordt afgeraden. Bedenk als team hier een ludieke andere manier voor.

3.    Is het toegestaan om yells te doen tijdens de wedstrijd?
Het advies is om hard stemgebruik te vermijden. Het is daarom niet toegestaan om luidkeels aan te moedigen, te juichen, liedjes te zingen of yells te doen. Dit geldt zowel op het veld als op de tribune.

4.    Moet je op een ‘thuisdag' bezoekers registreren en zo ja, wie dan?
Verenigingen en teams zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De sporthal in Ruurlo heeft hier richtlijnen voor die hieronder staan verwoord. Ook zijn we als vereniging verantwoordelijk voor de registratie van het kader, denk hierbij aan vrijwilligers, zoals scheidsrechters en tellers.

5.    Wat te doen bij uitwedstrijden?
Informeer je vooraf via de website of bij binnenkomst in de desbetreffende sporthal van de geldende regels van die hal.Protocol voor gebruik kantine, sporthal en gymzaal te Ruurlo
Vanaf het moment dat de sporthal en de kantine weer opengaan  staat veiligheid voorop voor onze sporters en medewerkers. Stichting Zwembad Ruurlo (beheerder Sporthal) verwijst ten allen tijde daarbij naar geldende protocollen van VWS, NOC*NSF, sportbonden en VSG.

Hygiene:
SZR zorgt dat regelmatig de kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen worden schoongemaakt.
SZR zorgt dat er voldoende desinfectiemiddelen aanwezig zijn.

Voor sporters en bezoekers gelden deze instructie/registratie
•    Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
•    Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houdt 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in de kleedkamer, de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune (binnensport maximaal 250 bezoekers) en rond het sportveld.
•    De sportvereniging is verplicht de gezondheidscheck uit te voeren bij de sporters en de gastsporters.
•    Registratie is verplicht.
•    Per team moet de aanvoerder zich registeren bij de ingang van de sporthal/gymzaal
Naam; datum; aankomsttijd; emailadres; telefoonnummer; toestemming tot gebruik van deze gegevens.
•    Scheidsrechters, tellers moeten zich registeren bij de ingang van de sporthal/gymzaal.
Naam; datum; aankomsttijd; emailadres; telefoonnummer; toestemming tot gebruik van deze gegevens
•    Bezoekers moeten zich registeren bij de ingang van de sporthal/gymzaal
Naam; datum; aankomsttijd; emailadres; telefoonnummer; toestemming tot gebruik van deze gegevens en de gezondheidscheck invullen.
•    De kantine is vanaf 24 augustus 2020 weer geopend (zie onderstaande coronaregels en afspraken).
•    Voor binnenruimtes gelden extra RIVM-maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie.
De basisregels zijn:  
o    Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
o    Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
o    Probeer drukte te vermijden.
o    Was vaak je handen.
•    Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. In deze ruimten geldt: voor volwassenen vanaf 18 jaar: houdt 1,5 meter afstand. (eigen verantwoordelijkheid sportvereniging).
•    Op de tribunes moeten toeschouwers vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand houden tot elkaar. (maximaal 100 personen) (eigen verantwoordelijkheid van de organiserende sportvereniging).
•    Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 

In het kort de spelregels voor het gebruik van de kantine vanaf 24 augustus 2020:
In de kantine geldt in principe de 1,5 meter voor volwassenen vanaf 18 jaar. Het personeel kan vragen naar de ID-kaart ter controle.
•    Er geldt een duidelijke routing voor ingang en uitgang van de kantine.
•    Voor sporters wordt in de kantine een teamtafel en een gastentafel ingericht.
•    Bestellingen worden door 1 persoon van het team aan de bar gedaan. (bestellijsten liggen op de tafels).
•    De teamtafels (maximaal 8 pers.) zijn 15 minuten voor het begin van de wedstrijd beschikbaar voor verzamelen en teambespreking.
•    De teamtafels (maximaal 8 pers.) zijn 30 minuten na de wedstrijd beschikbaar.

SZR gaat er vanuit dat sporters en bezoekers op een verantwoorde en veilige wijze de bovenstaande regels uitvoeren.